Ένα ενδεικτικό δείγμα γραφής από το πέρασμά μου στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος :