Μετάφραση συστατικής επιστολής:

Mindpearl - Suva, Fiji

Προς κάθε ενδιαφερόμενο,

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΜΑΤΣΙΔΗΣ

Με την παρούσα επιστολή επιβεβαιώνεται πως ο Γεώργιος Τσιματσίδης βρισκόταν υπό την διοικητική μου επίβλεψη, από τη στιγμή της ένταξής του στην Mindpearl Suva, Fiji στις 21 Ιανουαρίου 2019. Ήταν ευχαρίστηση να εργάζεται μαζί μας με πολλούς τρόπους. Ο Γιώργος επέδειξε ωστόσο κατά την απασχόληση του στην εταιρεία μας, υψηλό βαθμό προσανατολισμού στις υπηρεσίες μας και η φιλική του διάθεση τον έκανε αρεστό σε συναδέλφους και ανωτέρους αντίστοιχα.

Μου άρεσε ιδιαίτερα ο ενθουσιασμός και η φιλική του διάθεση. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, ο Γιώργος εκπαιδεύτηκε στη διαχείριση ενός πιο δύσκολου εργασιακού προφίλ καθώς έπρεπε να απαντά σε κλήσεις ταξιδιωτικών πρακτόρων για έναν αεροπορικό όμιλο που περιλαμβάνει τέσσερις αερογραμμές. 

Ο Γιώργος ανταπεξήλθε επιτυχώς στην μεταφορά του λογαριασμού για τον οποίο εργάστηκε, σε paperless περιβάλλον εργασίας με αποτέλεσμα να βρεί ευρηματικούς τρόπους ώστε να διατηρήσει τις σημειώσεις του ανέπαφα.

Λόγω της συρρίκνωσης της εταιρείας μας εξ αιτίας του ξεσπάσματος της πανδημίας του Covid 19, ο Γιώργος έμεινε στην εταιρεία μας ως και τις 29 Απριλίου 2020. Είναι δυσάρεστο το ότι η απασχόλησή του μαζί μας διεκόπη τόσο σύντομα και κάτω από τέτοιες συνθήκες.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του περιελάμβαναν:
Ως Customer Support Service Representative (21 Ιαν. 2019 - 29 Απρ. 2020)
  • Απαντήσεις εισερχομένων κλήσεων για μια από τις αερογραμμές-πελάτη μας
- Από επιβάτες (για μια αερογραμμή)
- Από ταξιδιωτικούς πράκτορες (για τέσσερις αερογραμμές)
  • Παροχή υποστήριξης σε άνευ κλήσεως αιτήματα (Αποστολή τιμολογίων, Διαχείριση εισιτηρίων, Εξειδικευμένη υποστήριξη, Διευθέτηση αιτημάτων σε σειρά προτεραιότητας)
  • Απάντηση αιτημάτων e-mail για ένα απ΄τους πελάτες μας
Ο Γιώργος αποτέλεσε πολύτιμο asset για την Mindpearl. Δεν έχω κανέναν απολύτως δισταγμό να τον προτείνω για οποιαδήποτε μελλοντική θέση εργασίας για την οποία πληροί τις προϋποθέσεις να καλύψει.

Με εκτίμηση,
Eric van Duivenbode
Γενικός Διευθυντής - Σούβα