ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
2006-2013 : ΕΚΔΟΣΕΙΣ PRESSLINE ΕΠΕ – Υπεύθυνος Τμήματος Εταιρικής Επικοινωνίας και συνδρομών των περιοδικών Security Manager & IT Security Professional.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ D.P.O. - G.D.P.R.
2018 - 2019: - AMMON OVIS AE – Υπάλληλος επικοινωνίας παροχής υπηρεσιών D.P.O. - G.D.P.R.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
01/2019 – 04/2020 : ΜINDPEARL FIJI LTD / ΝΗΣΙΑ ΦΙΤΖΙ :
- SWISS INTERNATIONAL AIRLINES (B2C) – Υπάλληλος Ελληνόφωνου τμήματος αεροπορικών κρατήσεων.
- LUFTHANSA GROUP (B2B) – Υπάλληλος Εταιρικής επικοινωνίας (Εξυπηρέτηση ταξιδιωτικών πρακτόρων).