Δημήτρης Κωνσταντινίδης - Υπεύθυνος Υπηρεσιών Ασφαλείας, Συνδρομητής περιοδικού Security Manager


"Ως συνδρομητής του περιοδικού Security Manager εκτίμησα τον τρόπο δουλειάς του Γιώργου Τσιματσίδη. Επικοινωνιακός και πάντα φιλικός, έστελνε όλα τα τεύχη στην ώρα τους!"


Νεότερη Παλαιότερη