2008 - Ολοκλήρωση πρώτου επιπέδου σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Το 2008 ολοκλήρωσα με επιτυχία το πρώτο επίπεδο παρακολούθησης μαθημάτων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στην Σχολή Ε.Ν.Γ. της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Νεότερη Παλαιότερη