ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PERSONAL BRANDING AS YOU DON'T KNOW IT | LINKEDIN

SOCIAL MEDIA DAY

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
'ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ'