Έχω κι άλλα για εσάς ...Νομίζατε πως το διυλιστήριο βγάζει ένα ταπεινό καπνό και μέχρι εκεί;Σας έδειξα στο προηγούμενο post κάποιες εικόνες, να που έχω περισσότερα να σας δείξω για να φρίξετε με την άθλια περιβαλλοντική εικόνα που προσδίδουν τα ΕΛ.ΠΕ. στην περιοχή μας.Και οι εικόνες εδώ έχουν λόγο ... :