Ακολουθεί βίντεο από τον χαιρετισμό που απήυθυνα στο κοινό της εταιρικής εκδήλωσης του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φυλάκων - Προσωποφυλάκων (Greek Legeon).

Ο χαιρετισμός μου ως υπεύθυνος επικοινωνίας του περιοδικού Security Manager έγινε στις 6/10/2013 στο Athens President Hotel :