ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΚΕ 2006

INFORMATION SECURITY MATRIX FORUM 2007

1o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ "SECURITY PROJECT 2012"

ΗΜΕΡΙΔΑ 'MY MOBILE DAY: INFOTAINMENT, SHARING & BUSINESS'

ΗΜΕΡΙΔΑ 'SOCIAL MEDIA & YOU!'

ΗΜΕΡΙΔΑ 'BLOGGING & e-JOURNALISM'

ΗΜΕΡΙΔΑ 'BLOGGING & e-JOURNALISM RELOADED: CASE STUDIES & SEO'