2008 - Ολοκλήρωση πρώτου επιπέδου σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Το 2008 ολοκλήρωσα με επιτυχία το πρώτο επίπεδο παρακολούθησης μαθημάτων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στην Σχολή Ε.Ν.Γ. της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

TSIMA CHANNEL @ YouTube

SUBSCRIBE-LIKE-SHARE-COMMENT-3

Μεταβείτε στην σελίδα του TSIMA CHANNEL στο YouTube με ένα σας

Μεταβείτε στo blog του TSIMA CHANNEL με ένα σας