Τα ΕΛ.ΠΕ. σε πλήρη δράση ! #2

Έχω κι άλλα για εσάς ...

Νομίζατε πως το διυλιστήριο βγάζει ένα ταπεινό καπνό και μέχρι εκεί;

Σας έδειξα στο προηγούμενο post κάποιες εικόνες, να που έχω περισσότερα να σας δείξω για να φρίξετε με την άθλια περιβαλλοντική εικόνα που προσδίδουν τα ΕΛ.ΠΕ. στην περιοχή μας.

Και οι εικόνες εδώ έχουν λόγο ... :
TSIMA CHANNEL @ YouTube

SUBSCRIBE-LIKE-SHARE-COMMENT-3

Μεταβείτε στην σελίδα του TSIMA CHANNEL στο YouTube με ένα σας

Μεταβείτε στo blog του TSIMA CHANNEL με ένα σας